POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2015-11-18; Pomocnik Historyczny. Ziemskie Dzieje Kościoła - lista artykułów

znaleziono 63 artykułów

1.

Dwa tysiące lat chrześcijaństwa Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

Pprzed pięćdziesięciu laty zakończył obrady II Sobór Watykański, ostatnie takie zgromadzenie w dotychczasowej, dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa, jedyne w całym XX w. Najkrócej

(nr 13 / 2015-11-18) s. 3
tekst ma 2965 znaków

2.

Autorzy

Ks. Stanisław Adamiak – dr, duchowny diecezji toruńskiej, pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tadeusz Bartoś – dr hab., filozof, prof.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 5
tekst ma 5877 znaków

3.

Podręczne kalendarium [opr.] Marcin Makowski

Najważniejsze daty w historii chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego

(nr 13 / 2015-11-18) s. 6-7
tekst ma 9871 znaków

4.

Podręczny słowniczek pojęć teologicznych [opr.] Marcin Makowski

Od adwentu do zmartwychwstania

(nr 13 / 2015-11-18) s. 8-11
tekst ma 22031 znaków

5.

Prolog: Wiatr odnowy Zbigniew Nosowski

Niewątpliwie było to najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego w XX stuleciu. Dyskusje dotyczące znaczenia, interpretacji i aktualności II Soboru Watykańskiego są wciąż żywe

(nr 13 / 2015-11-18) s. 12-17
tekst ma 25359 znaków

6.

Ojcowie soborowi (ZN)

Sobór Watykański II został zwołany przez papieża dobroci Jana XXIII (dziś już świętego), a kontynuowany był przez jego następcę Pawła VI (ogłoszonego przez papieża Franciszka

(nr 13 / 2015-11-18) s. 14
tekst ma 2565 znaków

7.

Tron i tiara (ZN)

Okres soboru to czasy, gdy papież przemieszczał się, siedząc na tronie umieszczonym w specjalnej lektyce, zwanej sedia gestatoria (łac. przenośny tron). Dźwigało go dwunastu specjalnych

(nr 13 / 2015-11-18) s. 17
tekst ma 2777 znaków

8.

Na początku był Jezus Sebastian Duda

Bez względu na spory dotyczące historyczności postaci Jezusa z Nazaretu u podwalin chrześcijaństwa legła wiara w jego zmartwychwstanie.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 18-24
tekst ma 32417 znaków

9.

Chrześcijaństwo pierwszych wieków Jerzy Strzelczyk

Chrześcijaństwo usadowiło się najpierw na terenach i wśród ludów Cesarstwa Rzymskiego – tak skutecznie, że pojęcia Christianitas i Romanitas stały się pod koniec istnienia tego imperium

(nr 13 / 2015-11-18) s. 25-30
tekst ma 30822 znaków

10.

Religia cesarzy Ewa Wipszycka

W podręcznikowym przekazie nadanie chrześcijaństwu statusu religii państwowej łączy się z osobą cesarza Konstantyna Wielkiego. Było to jednak zjawisko rozłożone w czasie, a definicja

(nr 13 / 2015-11-18) s. 31-34
tekst ma 17704 znaków

11.

Chrystogram (EW)

Historyk Euzebiusz z Cezarei opisał szczegółowo, jak wyglądał znak, pod którym walczył Konstantyn. Znamy go z licznych zabytków, a stosowany jest i dziś w chrześcijańskiej ikonografii.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 32
tekst ma 825 znaków

12.

Nauki Ojców Kościoła Jerzy Strzelczyk

Ojcami Kościoła nazywa się wybitnych pisarzy i teologów chrześcijańskich żyjących i tworzących w pierwszych wiekach po Chrystusie.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 35-39
tekst ma 20165 znaków

13.

Święci doktorzy Kościoła Adam Szostkiewicz

Od czasów średniowiecza Kościół obdarza tytułem doktora świętych wyróżniających się wiedzą teologiczną i gotowych do obrony wiary chrześcijańskiej. Tradycję tę zapoczątkował św.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 39
tekst ma 2229 znaków

14.

Herezje w ramach i na obrzeżach wczesnego chrześcijaństwa (JZ)

Apolinarianie – nazwa od imienia Apolinarego (310–390), teologa chrześcijańskiego i biskupa Laodycei (dziś Syria). Podkreślając boskość Chrystusa, Apolinary doszedł do wniosku, że Syn

(nr 13 / 2015-11-18) s. 40-41
tekst ma 7288 znaków

15.

Wielka schizma wschodnia Sebastian Duda

Za podziałem chrześcijaństwa na wschodnie (prawosławie) i zachodnie (katolicyzm) stały spory teologiczne i ambicje osobiste patriarchów i władców, ale fundamentem były głębokie różnice

(nr 13 / 2015-11-18) s. 42-44
tekst ma 12717 znaków

16.

Respublica Christiana Jerzy Kłoczowski

Chrystianizacja Europy w XI–XIII stuleciach była w istocie stworzeniem nowego kręgu cywilizacyjnego, a przeprowadzona wówczas reforma Kościoła przemieniła go z elitarno-kapłańskiego w pełni

(nr 13 / 2015-11-18) s. 45-47
tekst ma 6842 znaków

17.

Męczennicy: siewcy chrześcijan Adam Szostkiewicz

Męczeństwo oznacza w Kościele dobrowolne i świadome oddanie życia za wiarę i związane z nią wartości, szczególnie w okresie prześladowań na tle religijnym lub politycznym

(nr 13 / 2015-11-18) s. 46-47
tekst ma 4861 znaków

18.

Ku boskiej (i ludzkiej) chwale Bartosz Nowacki

Swego rodzaju stemplem narodzin nowego kręgu cywilizacyjnego była epoka katedr.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 48-49
tekst ma 6891 znaków

19.

Czym jest Kościół? Stanisław Adamiak

Już w średniowieczu mówiono o Kościele, że jest zawsze ten sam i zawsze oczekujący reformy.

(nr 13 / 2015-11-18) s. 50-54
tekst ma 19615 znaków

20.

Urząd Nauczycielski Kościoła (MM)

Urząd Nauczycielski Kościoła (Magisterium) to forma sprawowania władzy nad wykładnią ewangelii i prawd wiary. Odpowiadają za nią poszczególni biskupi pozostający w łączności z papieżem

(nr 13 / 2015-11-18) s. 51
tekst ma 1408 znaków