POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wyszukaj w Archiwum

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

wyszukiwanie zaawansowane

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2016-09-14; Pomocnik Historyczny. Nr 4. Z Kresów na Kresy - lista artykułów

znaleziono 65 artykułów

1.

Prawdziwa historia samych swoich Jerzy Baczyński, Leszek Będkowski

W 1967 r. na ekrany wszedł jeden z największych przebojów kasowych PRL, popularny niezmiennie do dziś film „Sami swoi” (reż. Wojciech Chęciński, scen. Andrzej Mularczyk). Ta komedia

(nr 8 / 2016-09-14) s. 3
tekst ma 2988 znaków

2.

Fotografie Johna Vachona

Na okładce oraz wewnątrz tego wydania „PH” zamieściliśmy kilkanaście unikatowych na polskim rynku fotografii Johna Vachona. Ten amerykański fotograf (zm. 1975 r.) przyjechał do Polski w

(nr 8 / 2016-09-14) s. 4
tekst ma 572 znaków

3.

Przesiedleńcze pamiątki

Rekwizyty opisane jako „rzeczy zabrane z Kresów Wschodnich w przesiedleńczą podróż na zachód” pochodzą ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią. Wykorzystaliśmy

(nr 8 / 2016-09-14) s. 4
tekst ma 283 znaków

4.

Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie, Kresy Zachodnie (LB)

W pierwszej dekadzie po wojnie ziemie przyznane Polsce na mocy postanowień aliantów oficjalnie nazywano odzyskanymi (Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Wystawa Ziem Odzyskanych). W określeniu tym był

(nr 8 / 2016-09-14) s. 5
tekst ma 1730 znaków

5.

Autorzy

Michał Glock – dr, prezes Stowarzyszenia Lastadia, skupiającego historyków morskich. Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz

(nr 8 / 2016-09-14) s. 5
tekst ma 3579 znaków

6.

Podręczne kalendarium [Opr.] Tadeusz Zawadzki

1940 Listopad Pierwsze memorandum rządu londyńskiego w sprawie przyłączenia do Polski Wolnego Miasta Gdańska, Prus Wschodnich, części Pomorza i Górnego Śląska. 1941 Grudzień Józef

(nr 8 / 2016-09-14) s. 6-7
tekst ma 8685 znaków

7.

Krajobraz po wojnie Marcin Zaremba

Powojenne wysiedlenia i przesiedlenia odbywały się w warunkach trwogi i znacząco ją wzmacniały. W Polsce trwał konflikt o cechach wojny domowej, a drogą odgórnej rewolucji wprowadzano nowe

(nr 8 / 2016-09-14) s. 9-13
tekst ma 21531 znaków

8.

Utrata mitu Piotr Osęka

Kresy Wschodnie to wielki mit Polaków. Zostały zbrojnie odwojowane po odzyskaniu niepodległości. W II RP uchodziły za ostoję polskości. Stały się sowieckim łupem drugiej wojny i ofiarą

(nr 8 / 2016-09-14) s. 15-23
tekst ma 46144 znaków

9.

Ku zachodowi Grzegorz Strauchold

Wizja słupów granicznych na Odrze i Nysie towarzyszyła pewnym kręgom polskiej myśli politycznej już od XIX w. Próbowano opisać terytorium przyszłego odrodzonego państwa, lokując je także

(nr 8 / 2016-09-14) s. 24-29
tekst ma 32299 znaków

10.

Między Bugiem a Odrą Jacek Tebinka

Dyplomatyczna (i militarna) batalia o kształt obecnych polskich granic rozegrała się podczas II wojny światowej. Z woli Wielkiej Trójki Polskę przesunięto na zachód, jej dawne Kresy Wschodnie

(nr 8 / 2016-09-14) s. 30-33
tekst ma 17142 znaków

11.

Nysa, Kwisa, Nysa (JT)

Jednym z podstawowych problemów dotyczących polskiej granicy zachodniej na konferencji poczdamskiej była kwestia, wzdłuż którego dopływu Odry ma przebiegać jej końcowy odcinek: Nysy

(nr 8 / 2016-09-14) s. 33
tekst ma 3036 znaków

12.

Deportacja zwana repatriacją Jerzy Kochanowski

Migrację Polaków z Kresów po drugiej wojnie światowej, potocznie określaną mianem repatriacji, należałoby nazwać raczej przesiedleniem (często przymusowym), a czasami wręcz wypędzeniem.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 35-42
tekst ma 27016 znaków

13.

Kresy i przesiedlenia w listach [opr.] Jerzy Kochanowski

Wśród setek tysięcy listów przeczytanych przez cenzorów w ostatnich miesiącach 1944 r. (nowe polskie władze już w lecie 1944 r. wprowadziły cenzurę wojenną) nie brakowało również tych

(nr 8 / 2016-09-14) s. 38-39
tekst ma 6795 znaków

14.

Ukarani akcją Wisła Magdalena Semczyszyn

W wyniku zastosowania odpowiedzialności zbiorowej na nowo zdobyte tereny przesiedlono ponad 140 tys. polskich Ukraińców, rozpraszając ich i traktując jako element niebezpieczny.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 43-46
tekst ma 15879 znaków

15.

Jidiszer jiszew Magdalena Semczyszyn

Od nadziei do exodusu – osadnicy ocaleni z Zagłady

(nr 8 / 2016-09-14) s. 47-49
tekst ma 14421 znaków

16.

Polska Itaka Magdalena Semczyszyn

Greccy i macedońscy uchodźcy na Ziemiach Zachodnich.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 50-52
tekst ma 10072 znaków

17.

Wojna domowa w Grecji (MS)

Chodzi o walki prowadzone w latach 1946–49 między prawicowymi siłami rządowymi wspieranymi przez Wielką Brytanię i USA a Demokratyczną Armią Grecji podległą Komunistycznej Partii Grecji.

(nr 8 / 2016-09-14) s. 51
tekst ma 1114 znaków

18.

Apatrydzi (MS)

Po klęsce Demokratycznej Armii Grecji rząd grecki pozbawił uchodźców obywatelstwa. W świetle ówczesnego prawa obowiązującego w Polsce byli oni bezpaństwowcami (apatrydami), którzy na mocy

(nr 8 / 2016-09-14) s. 51
tekst ma 910 znaków

19.

Grecki Zgorzelec (MS)

To położone na Dolnym Śląsku miasto na początku lat 50. XX w. stało się głównym skupiskiem i symbolem uchodźców z Grecji. W 1950 r. mieszkało tu 790 Greków i Macedończyków,

(nr 8 / 2016-09-14) s. 51
tekst ma 843 znaków

20.

Powrót Francuzów Aneta Nisiobęcka

Powrót emigracji zarobkowej z Francji okazał się jednym z istotniejszych ruchów migracyjnych powojennej Polski, głównie ze względu na rolę, jaką przyszło jej odegrać w życiu gospodarczym i

(nr 8 / 2016-09-14) s. 52-54
tekst ma 9319 znaków